PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
V MIĘDZYNARODOWEGO SZCZECIŃSKIEGO FESTIWALU MUZYKI PASYJNEJ
(9-11.03.2018)

W dniu 10 marca 2018 roku, jury w składzie:
prof. Elżbieta Wtorkowska (Polska) – przewodnicząca jury
Taum Karni (Izrael) –  członek jury
Elena Latsapneva (Białoruś) –  członek jury
dr Jon Fylling (Norwegia) – członek jury
Hannes Metze (Niemcy) – członek jury
dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon (Polska)– sekretarz

wysłuchało prezentacji 16 chórów w 6 regulaminowych kategoriach konkursu.

WYNIKI KLASYFIKACJI KONKURSOWEJ:

KATEGORIA – CHÓRY KOŚCIELNE:
Brązowe Pasmo:

Zespół Wokalny TAM I OWO z Tanowa pod dyrekcją Piotra Bińka – 70 p.

Stowarzyszenie Chóru LUTNIA z Więcborka pod dyrekcją Karola Szmidta – 71 p.

Srebrne Pasmo:

Kameralny Chór MISERICORDIA z Wrocławia pod dyrekcją Aleksandra Piechaczka– 82,6 p.

KATEGORIA – CHÓRY DOROSŁYCH 55 +
Brązowe Pasmo:

Chór RES MUSICA z Gryfina pod dyrekcją Grzegorza Handke – 74,6 p.

Zespół Wokalny PAUZA ze Zbąszynia pod dyrekcją Krzysztofa Klorka– 74,8 p.

KATEGORIA – CHÓRY KAMERALNE

Złote Pasmo:

ProVocalis z Poznania  pod dyrkecją Joanny Piech-Sławeckiej– 95,2 p.

Zespół Wokalny TONIKA z Mińska pod dyrekcją Yulyi Papovej – 96,4 p.

KATEGORIA – CHÓRY MIESZANE
Srebrne Pasmo:

Szczeciński Chór Chłopięcy SŁOWIKI pod dyrekcją Grzegorza Handke – 86,2 p.

KATEGORIA – CHÓRY DZIECIĘCE:
Brązowe Pasmo:

Chór Dziecięcy WISZENKA z Mińska pod dyrekcją Tatiany Brytko – 77,6 p.

KATEGORIA – CHÓRY AKADEMICKIE:

Srebrne Pasmo:

Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pod dyrekcją Joanny Gutowskiej-Kuźmicz– 84,8 p.

Złote Pasmo:

Chór Mieszany Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Łucji Nowak– 90 p.

Chór FEICHTINUM Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu po dyrekcją Artura Wróbla– 94,8 p.

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Janusza Staneckiego i Magdaleny Filipskiej– 96,6 p.

Dyplom za kultywowanie polskiej tradycji śpiewaczej zagranicą dla:
Chóru UTW SENIORI CANTABILI z Grodna pod dyrekcją Aliny Bujko

Dyplom za pasję wspólnego śpiewania dla:

Stargardzkiego Chóru ECHO-ARIOSO pod dyrekcją Jerzego Krawczyńskiego

NAGRODA SPECJALNA DLA  NAJLEPSZEGO CHÓRU ZAGRANICZNEGO:

Dziecięco-Młodzieżowy Chór LIRA z  Mińska pod dyrecją Ksenii Sawczenko

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPIEJ WYKONANY UTWÓR PASYJNY:Miłosz Bembinow – Ludu mój ludu – Chór FEICHTINUM Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pod dyrekcją Artur Wróbel

NAGRODA SPECJALNA ZA NAJLEPIEJ WYKONANY UTWÓR KOMPOZYTORA POLSKIEGO:Szymon Godziemba-Trytek – The Mystery of Faith – Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Janusza Staneckiego

NAGRODA SPECJALNA KUSTOSZA SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Janusza Staneckiego i Magdaleny Filipskiej

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO DYRYGENTA:

Ksenia Sawczenko, dyrygent Dziecięco-Młodzieżowego Chóru LIRA z  Mińska

GRAND PRIX
Dziecięco-Młodzieżowy Chór LIRA z  Mińska pod dyrekcją Ksenii Sawczenko – 96,6 p.