Chór powstał w 2000r.  z inicjatywy Anny  Ryl i Iwony Wiśniewskiej – Salamon. Zespół śpiewem rozsławia region i rodzime miasto w kraju oraz za granicą. Koncertował w Niemczech, Hiszpanii, Estonii, Czechach, Szwecji,  we Francji, Włoszech, na Litwie i Łotwie.

W repertuarze posiada różnorodne gatunki muzyki – od utworów ludowych przez sakralne, gospel oraz współczesną muzykę rozrywkową.

Uczestniczy w warsztatach chóralnych. Dużym sukcesem dla nas było wykonanie IX Symfonii Ludwiga  van Beethovena podczas Polickich Dni Muzyki w 2010r., co było również ukoronowaniem X rocznicy istnienia zespołu.

Od  2006 r.  dyrygentem jest Marzena Więch.