Regulamin Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej(stan na 14.09.2014)

1. ORGANIZATORZY

Fundacja Morze Kultury
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie  

2. PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński – Andrzej Dzięga

3. ZARZĄD

Dyrektor artystyczny festiwalu – dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon
Dyrektor organizacyjny festiwalu – Tomasz Wilkosz

4. CELE FESTIWALU

– propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej;
– konsolidacja środowiska chóralnego;
– dzielenie się doświadczeniami muzycznymi;
– podnoszenie poziomu kultury muzycznej;
– promocja Miasta Szczecina.

5. FESTIWAL MA FORMĘ KONKURSU

Odbędzie się w dniach 27-29.03.2015 r w Szczecinie.

6. W FESTIWALU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ:

Zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polski i z zagranicy.

7. MIEJSCE

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45  w Szczecinie
Ogłoszenie wyników i Koncert Finałowy odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba przy ul. Wyszyńskiego 19, a koncerty festiwalowe w kościołach Szczecina, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, miastach województwa zachodniopomorskiego oraz na terenie Niemiec.

8. ZESPOŁY WYSTĘPUJĄ W KATEGORIACH:

a) Chóry Mieszane (powyżej 24 osób)
b) Chóry Kameralne (poniżej 24 osób
c) Chóry Jednorodne (męskie, żeńskie)
d) Chóry Dziecięce (do lat 15)
e) Chóry Młodzieżowe (między 16 a 21 rokiem życia)
f) Chóry Dorosłych (powyżej 55 roku życia)
g) Chóry Kościelne

9. DOPUSZCZALNY JEST WYSTĘP CHÓRU W MAKSYMALNIE 3 KATEGORIACH.

10. WYSTĘP ZESPOŁU POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z 4-5 UTWORÓW

(czas trwania maksimum 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny).

11. KAŻDY CHÓR PRZYGOTOWUJE PROGRAM A’CAPPELLA SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

a) obowiązkowo – 2 utworów o tematyce pasyjnej
b) utworu sakralnego polskiego kompozytora (nie koniecznie w języku polskim)
c) utworu dowolnego o tematyce sakralnej

12. JURY

a) prezentacje chórów będzie oceniało międzynarodowe jury złożone z doświadczonych chórmistrzów
b) szczegółowej ocenie podlegać będzie emisja głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny
c) postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne

13. NAGRODY

a) W każdej kategorii przyznawane jest :
I miejsce – 90 do 99 punktów
II miejsce – 80 do 89 punktów
III miejsce – 70 do 79 punktów
b) Przewidziana jest nagroda GRAND PRIX dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii.
Grand Prix jest nagrodą finansową, a jej wysokość zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora.
c) I miejsca w każdej kategorii są uhonorowane Statuetkę „Złote Pasmo” Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej
d) Miejsca II i III są uhonorowane Dyplomami
e) Ufundowane są 2 nagrody specjalne za :
– najlepiej wykonany utwór o tematyce pasyjnej
– najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora

14. WSZYSCY UCZESTNICY SĄ ZOBLIGOWANI DO UDZIAŁU I WYSTĘPU W KONCERCIE FINAŁOWYM. 

15. WAŻNE INFORMACJE: 

a) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie festiwalu lub przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres [email protected] lub na fax 0048 91 484 70 91 wraz z kopią potwierdzenia przelewu „Wpisowego” na podane konto bankowe.

Wpisowe w wysokości 400 zł (lub równowartość 100 EUR dla chórów z zagranicy ) za jedną kategorię konkursową (jeden chór maksymalnie 3 kategorie).

Podobne wpisy