Chór powstał w 1995r. z inicjatywy  Leona Wawrzyńskiego i Edwarda Budy, obecnie najstarszego członka chóru. Do 2014r. dyrygentem był Marian Wawrzyński, a obecnie nad całością czuwa jego bratanek Robert Wawrzyński. Grupa składa się z dwudziestu mężczyzn. Zespół ma w swoim repertuarze utwory sakralne jak i świeckie. Występy „Tuchorzaków“ urozmaicają uroczystośi lokalne. Na swoim koncie mają występy zagraniczne m.in.: na Węgrzech, Litwie, Ukrainie,  w Czechach, Austrii i Niemczech. Otrzymali wiele nagród za zasługi dla gminy i województwa. Nagrali płyty z kolędami i pieśniami biesiadnymi.