Początki chóru Kameralnego PUTW sięgają 2008 roku, kiedy powstał zespół wokalny pod kierunkiem mgr Marzeny Więch. Na jego bazie w 2009 roku został stworzony Chór Kameralny, który na początku liczył 13 osób. Dyrygentem chóru została mgr Marta Pietrzak i jest nim do dnia dzisiejszego.

Chór Kameralny przez 5 lat działalności zaznaczył swoją obecność na różnych festiwalach i koncertach w Policach oraz poza granicami naszego miasta.    Co roku chórzyści uczestniczą w dwudniowych warsztatach wokalnych. Każdego roku chór występuje podczas spotkań wigilijnych dla seniorów oraz „Muzycznej Wigilii” organizowanej przez MOK w Policach.

Co roku uświetnia uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego w Polickiego       Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Do sukcesów chóru można zaliczyć występy i konkursy, m.in.:

-2011 – koncert podczas Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polickim UTW

– 2011 – koncert wraz z „Senioren Chor Flora – Marzina” z Herne / Niemcy dla słuchaczy Polickiego UTW oraz mieszkańców Polic

– 2012 – III miejsce podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych UTW

– 2013 – II miejsce podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów i Zespołów Wokalnych UTW

– 2012 i 2013 – wyróżnienie podczas Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Goleniowie

– 2012 i 2013 – udział w koncercie „Ułani – Ułani” z okazji obchodów Święta Niepodległości

– 2014 – koncert „Łączymy pokolenia” organizowany przez MOW w Trzebieży

– 2015 – udział w Międzynarodowych Muzycznych Zmaganiach Seniorów

Członkowie Chóru Kameralnego to seniorzy, którzy rozwijają swoją pasję do śpiewania. Wspólne muzykowanie bezpośrednio prowadzi też do przełamania samotności wśród seniorów. Chór daje seniorom PUTW możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych oraz promuje talenty.