Home » Uczestnicy 2019 » Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu

Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu

 

Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał w 1996 roku, a jego założycielką i dyrygentką jest Beata Szymańska. Zespół tworzą studenci i absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Chór koncertuje zarówno w kraju jak i za granicą (Niemcy, Włochy, Szwecja, Macedonia, Hiszpania, Rumunia). Bierze czynny udział w festiwalach i konkursach zdobywając liczne nagrody, a także w wydarzeniach akademickich. Reprezentuje miasto Kalisz na arenie międzynarodowej uczestnicząc w wydarzeniach miast partnerskich. Chór specjalizuje się w wykonawstwie współczesnej muzyki chóralnej, chętnie również sięga po utwory innych epok muzycznych. Zespół wielokrotnie współpracował z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej wykonując m.in. utwory W.A. Mozarta, G.G. Gorczyckiego, W. Kilara, Z. Preisnera. Chór nagrał płytę z kolędami oraz Koncert „Agnus Dei” op. 167 na fagot i chór mieszany a cappella – Egila Hovlanda (prawykonanie polskie) – wraz z Nikodemem Antosikiem (fagocistą Filharmonii Kaliskiej). W 2017 roku chór otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Kalisza, a dyrygentka nagrodę Miasta Kalisza.

Kategoria: Chóry Kameralne

Repertuar konkursowy:

  • Paweł Łukaszewski – Memento mei, Domine
  • Szymon Godziemba-Trytek – O vos omnes
  • Marek Raczyński – Sicut lilium inter spinas
  • Trond Kverno – Ave Maris Stella