Home » Filip Bańkowski

Filip Bańkowski

Filip Bankowski

 

Muzyką (śpiew, muzyka poważna, organowa) pasjonuje się od dzieciństwa, od 2013 studiował Ogrodnictwo, ale uznał, że nie do końca to jest to, co go najbardziej pociąga w życiu. Od tego również roku, po dziś dzień jest chórzystą w Chórze Kameralnym ZUT prowadzonym przez dr hab. Iwonę Wiśniewską-Salamon. W tym czasie brał udział w licznych koncertach m.in. w Anglii, Hiszpanii, Szwecji oraz Międzynarodowych Festiwalach i Konkursach Chóralnych m.in. w Portugalii, na Malcie.

Ukończył Szkołę Centrum Biznesu i Nauki „Żak” w Szczecinie, na kierunku Florysta (a więc miłość do kwiatów pozostała). Od października 2015r. jest studentem pierwszego stopnia, obecnie II roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej ze specjalizacją Muzyka Kościelna (przedmiotem głównym są Organy) i Dyrygentura Chóralna na Wydziale Edukacji Muzycznej, Akademii Sztuki w Szczecinie.