Home » Festiwal 2018 » Uczestnicy 2018 » Chór Dziecięcy WISZENKA, Mińsk, Białoruś

Chór Dziecięcy WISZENKA, Mińsk, Białoruś

Wiszenka

Chóralne studio „Wiszenka” powstało przy Szkole Średniej nr 115 w 1973 roku. W 1985 r. kolektyw otrzymał tytuł „wzorowy”.
Podstawą chóru są uczniowie klas 4-7. W repertuarze znajdują się dzieła różnych gatunków: klasyki rosyjskiej i obcej, utwory sakralne, aranżacje pieśni ludowych i dzieła współczesnych kompozytorów. Chór „Wiszenka” zdobył znaczną liczbę nagród w lokalnych i międzynarodowych konkursach np. : «Star flowers» (Mińsk, 2016), «Silver bells» (Dyneburg, 2017).

Dyrygent: Tatiana Brytko

Kategoria: Chóry Dziecięce

Repertuar konkursowy:

Piotr Pałka – Per crucem tuam

Piotr Jańczak – Miserere

Piotr Jańczak – Kyrie

Chant z klasztoru Wozniesieńskiego w Kremlu – Bogorodice Devo radujsia