Home » Festiwal 2018 » Uczestnicy 2018 » Chór FEICHTINUM Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Chór FEICHTINUM Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Feichtinum-foto

Chór „Feichtinum” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powstał w 1988 roku, z inicjatywy prof. Zofii Urbanyi-Krasnodębskiej, która zaproponowała również nadanie zespołowi nazwy upamiętniającej postać pierwszego rektora uczelni ks. prof. Hieronima Feichta.

Zespół spełnia w Akademii wiele zadań artystycznych: stale współpracuje z Orkiestrą Smyczkową Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Akademicką Orkiestrą Symfoniczną, biorąc udział w prezentacjach wielkich form wokalno-instrumentalnych. Zespół uświetnia swoimi występami kolejne uroczystości inauguracji roku akademickiego, liczne uroczystości we wrocławskim środowisku akademickim, a także prezentuje się w Koncertach Wielkopostnych i Koncertach Kolęd organizowanych w całym regionie. Stanowił też warsztat dyrygencki podczas siedmiu kolejnych edycji Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej „W stronę polifonii”, zorganizowanego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także dwóch edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu.

Chór „Feichtinum” spełnia dla studentów Wydziału Edukacji Muzycznej ważną funkcję dydaktyczną również podczas praktyk dyrygenckich, zwieńczonych każdego roku koncertami dyplomowymi. Ponadto uczestnictwo studentów w próbach i występach zespołu pogłębia ich praktyczne umiejętności z zakresu zbiorowej emisji głosu i metodyki prowadzenia zespołów, a także znajomość literatury chóralnej. Dlatego też w repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella polskich i europejskich kompozytorów epoki renesansu, baroku, romantyzmu i czasów współczesnych.

Od 2014 roku kierownictwo zespołu sprawuje Artur Wróbel przy współpracy Magdaleny Wojtas. Z ważniejszych wydarzeń tego okresu należy wymienić: wyjazd artystyczny do Francji, gdzie biorąc udział w Miedzynarodowym Festiwalu „Eurochestries Charente-Maritime”, chór zaprezentował tamtejszej publiczności, przyjętą z wielkim entuzjazmem, polska muzykę ludową; a także zdobycie nagrody GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Studenckich „Vivat Academia”, który odbył się w 2017 r. w Warszawie.

Dyrygent: Artur Wróbel

Kategoria: Chóry Akademickie

Repertuar konkursowy:

Miłosz Bembinow – Ludu mój, ludu
György Deák-Bárdos – Crucifigatur
Marek Raczyński – Sicut lilium inter spinas

Henry Purcell – Hear my prayer, o Lord