Home » FESTIWAL 2017 » Uczestnicy 2017 » ELSNER CORO, Warszawa

ELSNER CORO, Warszawa

Elsner Coro Warszawa

 

Chór Żeński ZPSM Nr 1 w Warszawie swoją działalność artystyczną rozpoczął w 2000 r. Koncertował na terenie Warszawy – w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, podczas VIII Spotkań Chórów Warszawskich – Cantate Domino. W pierwszym roku pracy wziął udział w konkursie chóralnym w Ciechanowie (V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Warszawskiego) zdobywając nagrodę Grand Prix. W marcu 2004 r. po raz pierwszy wyjechał za granicę. Na zaproszenie Instytutu Polskiego RP wystąpił na Litwie prezentując Mszę e-moll St. Moniuszki.

Chór Żeński występował w kraju (Lublin, Białystok) i za granicą (Litwa, Włochy, Rosja). Śpiewał na festiwalach i konkursach chóralnych. W repertuarze zespołu znajdują się różnorodne utwory a cappella, a także formy wokalno-instrumentalne. Muzyka polska, a zwłaszcza twórczość współczesnych kompozytorów zajmuje szczególne miejsce w każdym programie koncertowym. Zespół dokonał wielu prawykonań utworów: Sławomira Czarneckiego. Miłosza Bembinowa, Bartosza Kowalskiego-Banasewicza, Michała Sławeckiego. W grudniu 2004 roku wziął udział w prawykonaniu Oratorium Nativitas mundi Mariana Sawy.

W marcu 2007 r. wystąpił na I Warszawskich Dniach Muzyki Pasyjnej prezentując „Stabat Mater” G. B. Pergolesiego. Rok później ponownie śpiewał w drugiej edycji spotkań z muzyką okresu Wielkiego Postu i wraz z Orkiestrą „Concerto Avenna” wykonał „Stabat Mater” A. Scarlattiego. W marcu 2009 roku śpiewał w Filharmonii Narodowej na nadzwyczajnym koncercie chóralnym pod honorowym patronatem ambasadora Japonii z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.

Nagrody Chóru Żeńskiego Elsner Coro (m.in.):

2005 Srebrny Dyplom (In Canto sul Garda) – Riva del Garda (Włochy)

2006 Grand Prix oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie pieśni obowiązkowej (IX Moskiewski Międzynarodowy Konkurs Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych) – Moskwa (Rosja)

2007 I Miejsce w kat. chórów szkół muzycznych II stopnia (X Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”) – Łódź

2009 Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna na IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy

2014 Grand Prix, Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Nagroda dla najlepszego dyrygenta festiwalu na III Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego w Siedlcach

2014 Grand Prix – Nagroda Specjalna Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza oraz I Miejsce w kat. chórów młodzieżowych i akademickich

2015 Złoty dyplom (94 pkt.) i I Miejsce na V Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym Muzyki Sakralnej „Kaunas Musica Religiosa” (Kowno, Litwa).

 

Kategoria: Chóry Jednorodne

 

Repertuar konkursowy:

Improperium expectavit – Oreste Ravanello

Miserere – Piotr Jańczak

Stabat Mater – Józef Świder

Salve Regina – Miklos Koscar

Chór Żeński ZPSM Nr 1 w Warszawie swoją działalność artystyczną rozpoczął w 2000 r. Koncertował na terenie Warszawy - w Akademii Muzycznej im. F. Chopina, podczas VIII Spotkań Chórów Warszawskich – Cantate Domino.  W pierwszym roku pracy wziął udział w konkursie chóralnym w Ciechanowie (V Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Warszawskiego) zdobywając nagrodę Grand Prix. W marcu 2004 r. po raz pierwszy wyjechał za granicę. Na zaproszenie Instytutu Polskiego RP wystąpił na Litwie prezentując Mszę e-moll St. Moniuszki. 
Chór Żeński występował w kraju (Lublin, Białystok) i za granicą (Litwa, Włochy, Rosja). Śpiewał na festiwalach i konkursach chóralnych. W repertuarze zespołu znajdują się różnorodne utwory a cappella, a także formy wokalno-instrumentalne. Muzyka polska, a zwłaszcza twórczość współczesnych kompozytorów zajmuje szczególne miejsce w każdym programie koncertowym. Zespół dokonał wielu prawykonań utworów: Sławomira Czarneckiego. Miłosza Bembinowa, Bartosza Kowalskiego-Banasewicza, Michała Sławeckiego. W grudniu 2004 roku wziął udział w prawykonaniu  Oratorium Nativitas mundi Mariana Sawy.
W marcu 2007 r. wystąpił na I Warszawskich Dniach Muzyki Pasyjnej prezentując „Stabat Mater” G. B. Pergolesiego. Rok później ponownie śpiewał w drugiej edycji spotkań z muzyką okresu Wielkiego Postu i wraz z Orkiestrą „Concerto Avenna” wykonał „Stabat Mater” A. Scarlattiego. W marcu 2009 roku śpiewał w Filharmonii Narodowej na nadzwyczajnym koncercie chóralnym pod honorowym patronatem ambasadora Japonii z okazji 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. 
Nagrody Chóru Żeńskiego Elsner Coro (m.in.):
2005 Srebrny Dyplom (In Canto sul Garda) – Riva del Garda (Włochy)
2006 Grand Prix oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie pieśni  obowiązkowej  (IX Moskiewski Międzynarodowy Konkurs Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych) – Moskwa (Rosja)
2007  I Miejsce w kat. chórów szkół muzycznych II stopnia (X Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”) - Łódź 
2009 Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna na IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy
2014 Grand Prix, Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Nagroda dla najlepszego dyrygenta festiwalu na III Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Mazowieckiego w Siedlcach
2014 Grand Prix – Nagroda Specjalna Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza oraz I Miejsce w kat. chórów młodzieżowych i akademickich
2015 Złoty dyplom (94 pkt.)  i I Miejsce na V Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym Muzyki Sakralnej „Kaunas Musica Religiosa” (Kowno, Litwa).