31 grudnia 2019

Regulamin Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Sakralnej 2020

[Stan poniższego regulaminu na dzień 04.10.2020r.]

1. ORGANIZATORZY

Fundacja Morze Kultury

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie
Katedra św. Jakuba w Szczecinie
Kościół św. Wojciecha w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie

3. PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek
Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński – Andrzej Dzięga

4. PATRONAT MEDIALNY

TVP3 Szczecin

5. ZARZĄD

Dyrektor artystyczny festiwalu – dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon

6. CELE FESTIWALU

 • propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej;
 • konsolidacja środowiska chóralnego;
 • dzielenie się doświadczeniami muzycznymi;
 • podnoszenie poziomu kultury muzycznej;
 • promocja Miasta Szczecina.

7. FESTIWAL MA FORMĘ KONKURSU

Odbędzie się w dniach 03-05.04.2020r 16.-18.10.2020r w Szczecinie.
Data Festiwalu została przesunięta ze względu na wprowadzony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.

Ze względu na przeniesienie Festiwalu na późniejszy termin nazwa ulega zmianie na:
„Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Sakralnej”.

8. W FESTIWALU MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ:

Zespoły amatorskie (nie dotyczy dyrygentów) z Polski i z zagranicy.

9. MIEJSCE

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 45  w Szczecinie
Ogłoszenie wyników i Koncert Finałowy odbędzie się w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba przy ul. Wyszyńskiego 19, a koncerty festiwalowe w kościołach Szczecina, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, miastach województwa zachodniopomorskiego oraz na terenie Niemiec.

10. ZESPOŁY WYSTĘPUJĄ W KATEGORIACH:

a) Chóry Mieszane (powyżej 24 osób)
b) Chóry Kameralne (poniżej 24 osób
c) Chóry Jednorodne (męskie, żeńskie)
d) Chóry Dziecięce (do lat 15)
e) Chóry Młodzieżowe (między 16 a 21 rokiem życia)
f) Chóry Dorosłych (powyżej 55 roku życia)
g) Chóry Kościelne

11. DOPUSZCZALNY JEST WYSTĘP CHÓRU W MAKSYMALNIE 3 KATEGORIACH.

12. WYSTĘP ZESPOŁU POWINIEN SKŁADAĆ SIĘ Z 4-5 UTWORÓW

(czas trwania maksimum 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny).

13. KAŻDY CHÓR PRZYGOTOWUJE PROGRAM A’CAPPELLA SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

a) obowiązkowo – 2 utworów o tematyce sakralnej
b) utworu sakralnego polskiego kompozytora
(nie koniecznie w języku polskim)
c) utworu dowolnego o tematyce sakralnej

14. JURY

a) prezentacje chórów będzie oceniało międzynarodowe jury złożone z doświadczonych chórmistrzów
b) szczegółowej ocenie podlegać będzie emisja głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny
c) postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne

15. NAGRODY

a) W każdej kategorii przyznawane jest :
I miejsce – 90 do 99 punktów
II miejsce – 80 do 89 punktów
III miejsce – 70 do 79 punktów
b) Przewidziana jest nagroda GRAND PRIX dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii. Grand Prix jest nagrodą finansową, a jej wysokość zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz laureata po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % wartości nagrody.
c) I miejsca w każdej kategorii są uhonorowane Statuetkę „Złote Pasmo” Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Sakralnej
d) Miejsca II i III są uhonorowane Dyplomami
e) Ufundowane są nagrody specjalne:

 • za najlepiej wykonany utwór o tematyce sakralnej
 • za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora
 • dla najlepszego chóru zagranicznego
 • nagroda Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
 • najlepsze wykonanie utworu sakralnego z okazji 100 lecia urodzin Jana Pawła II (może być utwór poświęcony jego pamięci lub skomponowany na jego cześć)
 • dla najlepszego dyrygenta festiwalu

16. WSZYSCY UCZESTNICY SĄ ZOBLIGOWANI DO UDZIAŁU I WYSTĘPU W KONCERCIE FINAŁOWYM. 

17. WAŻNE INFORMACJE: 

a) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie festiwalu  wraz z przesłaniem kopii potwierdzenia przelewu „Składki na działania statutowe” na podane konto bankowe.

Składka na działania statutowe w wysokości 400 zł (lub równowartość 100 EUR dla chórów z zagranicy ) za jedną kategorię konkursową (jeden chór maksymalnie 3 kategorie).

Wpłaty przyjmowane są na konto prowadzone w PLN (polski złoty).

Konto bankowe fundacji Fundation bank account
Dane do przelewu z polskiego banku:
Nazwa odbiorcy: Fundacja Morze Kultury
Nazwa banku: mBank
Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3002 7693 0106
Tytuł przelewu: Składka na działania statutowe Festiwal Sakralny oraz nazwa zgłaszanego zespołu
Transfers from foreign banks (not polish):
Account owner: Fundacja Morze Kultury
Account owner address: Przychodnia Wojskowa, room 317, III floor, street ks. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, Poland
IBAN:
 PL28114020040000300276930106
Sort code: 11402004
SWIFT code: BREXPLPWMBK
Bank name: mBank S.A. Internet Banking
Bank address: P.O. BOX nr 2108, Post code: 90-959, City: Łódź 2
Description of bank transfer: Entry fee Sacred Festival Szczecin and the name of choir

b) Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, na adres fundacja@morzekultury.pl, należy przesłać poniższe materiały :

 • kopia/skan nut utworów zgłoszonych do konkursu
 • zdjęcie zespołu w formie elektronicznej
 • notatka informacyjna o zespole
 • kopia potwierdzenia przelewu składki na działania statutowe (400 zł x liczba wybranych kategorii konkursowych)
  c) zespoły występujące w kilku kategoriach, są zobowiązane do uiszczenia opłaty składki na działania statutowe za każdą kategorię
  d) zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 20. lutego 2020r, przedłużony termin do 02 marca 2020r 01.09.2020 ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego.
  e) w związku ze zmianą terminu Festiwalu oraz przedłużeniem terminu rejestracji uczestnicy zarejestrowani na pierwotny termin festiwalu zobowiązani są do deklaracji uczestnictwa w nowym terminie, poprzez formularz „Redeklaracja uczestnictwa” na stronie http://festival.szczecin.pl/rejestracja/ .
  f) Nowi uczestnicy mogą dokonywać rejestracji za pośrednictwem formularza „Nowe zgłoszenie” na stronie http://festival.szczecin.pl/rejestracja/ .
  g) organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty składki na działania statutowe zespołom zakwalifikowanym do Festiwalu, które podjęły decyzję o rezygnacji
  h) za koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia jest odpowiedzialny zespół, ale organizator pośredniczy w organizacji i rezerwacji hoteli, biletów lotniczych oraz transferów z i na lotnisko.