Home » Chór Żeński DANGĖ, Kłajpeda, Litwa

Chór Żeński DANGĖ, Kłajpeda, Litwa

dange_zmn

Chór powstał w 2013 roku przy centrum kultury „Žvejų rūmai“ w Kłajpedzie. Członkinie chóru to absolwentki różnych wydziałów uniwersytetu w Kłajpedzie. Lubią spędzać ze sobą czas wolny razem podróżując i biorąc
udział rozmaitych wydarzeniach kulturalnych. Dyrygentem chóru jest Judita Kiaulakytė, za przygotowanie zespołu odpowiada Rasa Kavarzaitė. Chór DANGE jest aktywnie zaangażowany w życie kulturalne Kłajpedy oraz Litwy. Chór ma w swoim repertuarze różnorodne stylistycznie utwory chóralne: od muzyki dawnej do współczesnej. Chór bierze udział w wielu konkursach i festiwalach litewskich oraz międzynarodowych takich jak „Ave Maria” czy „Džiūgaukime Aleliūja”. Razem z Chórem Żeńskim VIRGO Uniwersytetu Wileńskiego oraz Orkiestrą Kameralną tegoż uniwersytetu wykonały koncert w Ryskiej katedrze i planują kolejne tego typu projekty.

———————

Female choir „Dangė“ was founded in the culture centre „Žvejų rūmai“ of Klaipėda city municipality in 2013. The most of the singers are graduated from different faculties of Klaipėda University. They like spending leisure time together, enjoying company, travelling and participating in various cultural events of Klaipėda. Judita Kiaulakytė is the conductor of the choir and Rasa Kavarzaitė is a choir master.
The choir „Dangė“ is actively involved in Klaipeda city and the country’s concert life. The choir prepares a variety of choral music styles – from early music to contemporary authors – songs. The singers perform in Klaipėda and other cities of Lithuania, take part in sacred music hours at churches. The choir participates in the city and the world Lithuanian song festivals, in such international festivals as „Ave Maria“, „Džiūgaukime Aleliūja“. Together with Vilnius University Female Choir Virgo and Chamber Orchestra had a concert in Riga Dome Cathedral and still collaborates with them for the future projects.

Dyrygent:  Judita Kiaulakyte

Repertuar konkursowy:

Vere Languores Nostros / Antionio Lotti
Crux Fidelis / David Monks
Miserere / Piotr Jańczak
Ave Maria / Gediminas Kalinas

Kategoria konkursowa: chóry jednorodne