Home » Adam Szramski

Adam Szramski

Adam_Szramski_foto

 

Student drugiego roku Wokalistyki na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2010-2015 był członkiem Chóru Akademickiego Volantes Soni Politechniki Poznańskiej oraz Chóru Kameralnego Dubitatio.  W tym czasie brał udział w Międzynarodowych Festiwalach i Konkursach Chóralnych m.in. w Macedonii, Hiszpanii i Bułgarii. Brał aktywny udział w kursach mistrzowskich u prof. Zoia Rozhok, Friederike Meinel, prof. Grażyny Flicińskiej-Panfil, dr hab. Ewy
Filipowicz-Kosińskiej oraz prof. Andrzeja Ogórkiewicza. Pełni obecnie funkcję Prezesa Koła Naukowego Wokalistów Odeon.